เพิ่มชื่อครู
 

 

      เงื่อนไขการรับ user (ชื่อผู้ใช้งาน) เพื่อใช้ฐานข้อมูลนักเรียนร่วมกัน
                1.ต้องเป็นครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
                2.ครูหนึ่งท่านสามารถมี 1 User (ชื่อผู้ใช้งาน) เท่านั้น
                3.สมัครกรอกข้อมูลแล้ว ต้องรอการยื่นยังจากผู้ดูแลระบบก่อน
                4.ลืมรหัสผ่านให้ใส่อีเมล์ ที่ให้ไว้กับระบบ ที่นี่ ระบบจะส่งรหัสผ่าน ให้ทางอีเมล์ ภายใน 5 นาที

 

 
คำนำหน้าชื่อ   เช่น นาย, นางสาว, นาง
ชื่อ - สกุล
usersname  ให้ใช้อักษร A -Z หรือ a - z หรือ 0-9 จำนวน 4 - 20 ตัวอักษร
password ให้ใช้อักษร A -Z หรือ a - z หรือ 0-9 จำนวน 4 - 20 ตัวอักษร
   
ครูประจำชั้น  
เช่น ป.1
ห้อง  
เช่น 1   ถ้าไม่ได้ประจำชั้นให้ว่าง
   
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
   
วันเ-ดือน-ปี เกิด ตัวอย่าง 29 ตุลาคม 2524
ที่อยู่
บ้านเลขที่ 
 
ตัวอย่าง 56/254 ซ.7 ถนนบ้านใหม่ หมู่ 3 บ้านใหม
 ตำบล อำเภอ 
ตัวอย่าง ต.รอบเวียง อ.เมือง
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 
ตัวอย่าง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์  
สามารถใส่ได้มากกว่า 1 เลขหมาย
E-mail
   
   กรอกรหัสที่เห็น
 
 
 
 

 


 

โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
1036 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-711-017 โทรสาร 053-716-690
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
Copyright @ 2011 Bansankhong school (chiangraijaroonrat) All rights reserved.