นายพิรุณ บรรดิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) และนายปรารภ สุทธรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้งฯเรื่อง : นายพิรุณ บรรดิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) และนายปรารภ สุทธรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้งฯ

 


นายพิรุณ  บรรดิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) และนายปรารภ  สุทธรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)  ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเภทต่างๆในงานวันครูที่ 16 มกราคม 2555  ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล6 


โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
1036 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-711-017 โทรสาร 053-716-690
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
Copyright @ 2011 Bansankhong school (chiangraijaroonrat) All rights reserved.